MISSIE - WAT DOET DE TIJDMACHINE?

De Tijdmachine ontwikkelt en ondersteunt educatieve activiteiten en projecten met en over erfgoed voor scholen, musea en andere culturele instellingen. Haar primair doel is het versterken van het historisch en cultureel besef van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs door hen op een aantrekkelijke en uitdagende manier in aanraking te brengen met (im)materieel erfgoed. Hierbij wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij het nationale geschiedeniscurriculum en het thema waar de opdrachtgever op dat moment mee bezig is.

De nadruk ligt hierbij op het aannemen van een onderzoekende houding en het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden. Dat wil niet zeggen dat de beleving van het verleden geen rol speelt. Werken met echte voorwerpen of naar een plek of museum toegaan maakt geschiedenis een stuk toegankelijker voor leerlingen. Het uitgangspunt blijft echter het kritisch benaderen van erfgoed als een historische bron. Elke historische bron is gecreëerd door mensen met verschillende achtergronden en agenda’s. En bij elke bron zijn meerdere, vaak zelfs tegenstrijdige, verhalen te vertellen.

Juist omdat er over erfgoed ook in het heden sterk uiteenlopende meningen bestaan is het zo geschikt voor het leren van multiperspectiviteit. Om verschillende perspectieven te kunnen herkennen moeten leerlingen de historische context kunnen begrijpen en zich kunnen verplaatsen in een ander. Dat kan niet alleen meer zelfinzicht opleveren, maar kan ook zorgen voor meer begrip voor elkaar. Daarnaast kan het samen ervaren, beoordelen en uitwisselen van verschillende perspectieven leiden tot een gemeenschappelijk gevoel.